verhalen

Het leven is als een gedachte ( Deel II-12)


Ook Hendrik is erg nieuwsgierig naar de vraag hoe nieuw leven ontstaat. Als het zo zou zijn dat nieuw leven uit het zaad van de man komt dan zou het misschien aan hem kunnen liggen dat … Maar Jantien zegt dat ze niet gelooft dat nieuw leven van een man komt, ze gaat af op haar gevoel dat het God is die over nieuw leven beschikt en vindt dat in veel Bijbelverhalen bevestigd.
Uit Amsterdam neemt Jacob altijd kranten mee. Nu Jantien elke week, als het vonderpad naar Meppel maar een beetje begaanbaar is een dag naar Zwartsluis gaat, neemt ze er een mee naar huis. Ook op de markt in Meppel zijn er kranten te koop.
Op Kolderveen zijn de mensen, net als in de andere gewesten van de Republiek, in deze tijd erg nieuwsgierig naar wat er in de wereld gebeurt. Is de krant gelezen dan geeft men die door aan een ander en uiteindelijk belanden ze op de gelagtafel in de herberg. Nieuws uit de krant wordt doorverteld en is vaak het onderwerp voor een Diekpraotje.
Van een bericht uit Kopenhagen dat in de Amfterdamfche Saterdaeghfe Courant staat begrijpt Hendrik niets. Het gaat over een bevel dat alle joden uit dat koninkrijk moeten vertrekken, tenzij zij er met een speciaal bevel van de koning mogen verblijven.
In Meppel wonen sinds kort ook enkele joodse ambachtslieden en neringdoenden en in Coevorden en Hoogeveen al veel langer. Er wordt wel verschillend over joden gedacht maar om die mensen nu het land uit te jagen …
Koud en stijf geworden van het zitten gaat Hendrik overeind en stapt de wal van zijn laatste ontginning op. Het is er drassig en nog veel te nat om boekweit te zaaien, maar als het nu de rest van de maand wat droog blijft kan het misschien aan het eind van de maand. Over een paar weken moet hij hier maar weer eens gaan kijken. Hij stapt in de punter en vaart terug naar huis.
De Kolderveense Dijk komt snel dichterbij. Er waait een stevige bries en de wieken van “De Oostermeule“ draaien er lustig op los. Het gaat goed op de molen. Annigje en haar tweede man Claes hebben in de herfst van het vorige jaar een zoon gekregen, Gerrit Jan, die gelijk is gedoopt met het dochtertje van zijn naaste buur Claes Harms uit de herberg. 

  

  


Website Delpher.nl Amsterdamse Courant N°14 02-04-1678