verhalen

Spoor

Geknield langs de weg.
Ogen turend naar de spoor.
Wezenloos wachtend
Prevelt zachtjes de woorden,
Mijn God waar bent U nu? 

De stap is te zwaar om te maken.
Moedeloos wachtend op de hulp.
Zachtjes prevelt de woorden uit de mond
Help mij toch ! 

Dan vormt een voetspoor.
Gelijk matig richting de spoor.
Lopend naast de spoor.
De last wordt licht.
De hoofd gaat omhoog. 

Gedragen door de Geest
De hulp is gekomen.
God is getrouw
De spoor volgend
Op de juiste weg. 

Hannie