verhalen

Vlees is dodelijk!

In 2015 is in opdracht van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een grootschalig onderzoek uitgevoerd waarbij alle eerder uitgevoerde onderzoeken over bewerkt en rood vlees en kanker werden beoordeeld. De conclusie die uit dit onderzoek naar voren kwam, was dat bewerkt vlees kankerverwekkend is voor mensen. Bewerkt vlees zit wat betreft kankerverwekkendheid dus nu in dezelfde categorie als asbest, plutonium, alcoholische dranken en tabaksrook, en rood vlees in dezelfde categorie als een aantal chemotherapiemiddelen tegen kanker (cisplatine en adriamycine). Volgens de onafhankelijke onderzoeksorganisatie Global Burden of Disease Project sterven jaarlijks 34.000 mensen wereldwijd aan de gevolgen van het eten van bewerkt vlees, en 50.000 aan de gevolgen van het eten van rood vlees. 

Een ander nadeel van rood vlees is dat het altijd op hoge temperatuur bereid moet worden om het te garen. Wetenschappers vermoeden dat bij de bereiding van rood vlees, en dan met name bij bakken en barbecueën, kankerverwekkende stoffen vrijkomen zoals polycyclische aromatische koolwaterstoffen en heterocyclische aromatische verbindingen.
Bovendien blijkt uit veel onderzoeken dat mensen die veel rood vlees eten vaak weinig groenten eten. Ze profiteren dus minder van de gezonde eigenschappen van plantaardige voeding, en dat kan ook het risico op kanker en andere ziekten en aandoeningen verhogen. 

Afgezien van de negatieve effecten van rood vlees op het lichaam brengt de consumptie van rood vlees ook nadelige milieu effecten met zich mee, want veehouderij leidt tot ontbossing, meer land- en watergebruik en het verdwijnen van regenwoud. De veehouderij is voor 10-15% verantwoordelijk voor de uitstoot van alle broeikasgassen. Dit is meer dan de helft van alle infrastructuur op de wereld (auto’s vliegtuigen, vrachtwagens), die verantwoordelijk is voor 20% van de uitstoot (Bron: Rijksoverheid Klimaatverandering). Daarnaast worden niet alle dieren voor de vleesconsumptie op een diervriendelijke manier gehouden, maar dit kun je oplossen door alleen biologisch vlees te kopen. 

Maar, en nu komt het, vlees (dus niet alleen rood en bewerkt vlees) speelt de belangrijkste rol bij 49 van de 50 belangrijkste doodsoorzaken. In alle gevallen scoren vegetariers (mensen die geen vlees eten) beduidend beter als het gaat om het niet ziek worden aan (en sterven door) kanker en tientallen andere ziektes. Maar de groep die met kop en schouders bovenaan staat, zijn de veganisten; mensen die helemaal geen dierlijke producten gebruiken, geen vlees, geen melk, geen kaas, geen eieren, etc. Geloof mij niet, maar bekijk de video bij de blog op nietteverteren.nl van vorige week.