verhalen

Vrienden


Schelle, 28 november 2016 

Vrienden 

Mijn schrijven heeft de laatste tijd op een klein pitje gebrand.
Niet vanwege gebrek aan inspiratie of een writersblock.
Helaas is er niets op de wereld om de omstandigheden te veranderen.
In de dood kunnen we niet kiezen. Eerst een vroegere collega, vriendin van het eerste uur en onze buurman. Mensen die je regelmatig ziet, plezier mee maakt en het leven draaglijker maken.
Geen politiekers, bekende figuren of Vips
Neen, vrienden…
Je weet wel, niet van op Twitter, LinkedIn of Facebook.
Dié vrienden die je helpen, grapjes uithalen. Elk probleem trachten op te lossen, soms ten koste van zichzelf Ze staan steeds paraat om de hongerige en/of dorstige te laven. Delen hun kennis, geven je goede raad, een luisterend oor of een welgemeende knuffel.
En… je mist ze.
Nooit hun stem meer te horen, hun vriendelijkheid en oprechte aanvaarding. We worden ouder, de vrienden zeldzamer. De noden groter, de gebreken zwaarder. Je wilt ze weglachen, een grapje maken om vervolgens de touwtjes van je emoties in handen te houden.
Je haalt herinneringen op met wie ze ook hebben gekend. Eerst schater je het uit, dan valt de stilte. Iedereen kijkt in zijn glas op zoek naar het juiste antwoord. De stemming valt weg, tranen blinken in de ooghoeken en de gesprekken verstommen.
‘ja’
‘Ja, ja.’
‘Dat was nog eens een tijd.’
Sommigen draaien zich om, halen een zakdoek tevoorschijn of kunnen de kwelling niet meer aan en zoeken veiliger oorden op.
Twee jaar. Twee jaar duurt het om alle emoties te verwerken!
Maar… wat doe je ondertussen? In het begin praat iedereen er over, na een jaar wordt het onderwerp angstvallig vermeden. Na een jaar en half praat je er luchtig over om te eindigen met:
‘Tja, we zijn geboren om te leren sterven.’
‘We leven op geleende tijd.’
En… je gaat verder met leven, je leert nieuwe vrienden kennen of haalt de banden aan. Op onbewaakte ogenblikken komen de herinneringen naar boven. Want, de groep wordt kleiner, ouder, gebrekkiger…
Toch… nu kan je er over praten, met lachen. Ergens in je achterhoofd fluistert er een klein stemmetje:
‘Wie zal de volgende zijn? ‘Of zullen de klokken ditmaal voor mij zijn?’
Wat ik wel weet…
Koester je vrienden, de momenten die je samen doorbrengt. Laat trivialiteiten niet tussen jullie goede verstandhouding komen. Het spreekwoord kon het niet beter verhalen:
‘Een echte vriend is goud waard!’