verhalen

Winterse weelde

Mijn handen, ze trillen als op de maat van een onhoorbaar amateuristisch vertolkt muziekstuk. Ze omklemmen een mok, waarin de dampende chocolademelk tegen het inmiddels warme aardewerk klotst. De winter, de gruwel van elk oud schepsel zoals ik.
Gelukkig zit ik binnen, met mijn ellebogen rustend in de polige zachtheid van mijn keukentafeltapijt, die enige houvast bied aan mijn vibrerende handen. De temperatuur in de kamer voelt als een deken van heerlijk botverwarmende warmte.
Één blik naar buiten is genoeg om mijn ontspannen toestand te verruilen voor een huiver die mijn hele lichaam doorkruist. De spieren in mijn rug spannen zich alsof ze de kou willen trotseren die ze zich zo duidelijk herinneren. Ik voel mijn kaken samenknijpen, bewust van het onvermijdelijke geklapper dat meestal zal intreden. Ik merk dat mijn voeten zoeken naar houvast, bang voor verschuilende gladheid. Mijn oude hart klopt sneller, door de angst die het te weeg brengt, mijn armen maken een ongecontroleerde beweging, alsof ze de gefantaseerde val willen remmen.
Door het enkelglas heen hoor ik hoe de sneeuw al het geluid vermurwt tot een deken van dempige stilte, die het voor mijn gehavende gehoor onmogelijk maakt de mensen op straat te horen. Het alom weerkaatste licht wordt te fel voor mijn vermoeide ogen, dus ik wend mijn blik af. Langzaam word ik mij weer bewust van de weelde waar ik mij in begeef. Dankbaarheid vult mijn geweten, terwijl mijn ogen gericht zijn op de stijgende damp boven mijn mok. Vanuit mijn ooghoek valt mij buiten een bewegende schim op. Als automatisch draaien zowel mijn ogen als mijn hoofd in de richting van dit bewegend element. Een glimlach vormt zich in de geplooide huid op mijn gezicht. Ik zie een kleine jongen met wankelende stapjes door de sneeuw schuifelen. Met een in een extase gehuld gezichtje volgt hij de vallende sneeuwvlokken. Dit is duidelijk zijn eerste echte winter. Mijn gedachten dwalen af, naar die mooie winters van vroeger, waar ik als kleine zo van genoot. Ik denk na over hoe ik met kou doorgeschoten handen sneeuwballen kneedde en deze van achter een met zorg geconstrueerde ijsmuur wierp. Over het gekraak dat de straat vulde bij elke duw die ik de grote sneeuwmansbuik gaf. Over elke scheur die ik met snelheid wist te trotseren al schaatsende over het krakende ijs.
Wat is het toch wonderlijk, die winterse koude weet zelfs alsnog dit oude hart te verwarmen.