Disclaimer

MooiSchrijf bv, eigenaar van HeelNederlandSchrijft.nl, besteedt veel zorg aan de informatie op de site. MooiSchrijf bv probeert de product- en prijsinformatie zo actueel mogelijk te houden en correct weer te geven. De informatie die MooiSchrijf bv op haar site plaatst is mede afkomstig van particulieren en uitgeverijen. MooiSchrijf bv kan dan ook geen garanties geven over de nauwkeurigheid, volledigheid of geldigheid van deze informatie. Ondanks de grote zorg die MooiSchrijf bv hieraan besteedt, kunnen prijzen, productspecificaties en overige informatie foutief of onzorgvuldig zijn weergegeven, waardoor misverstanden bij de bezoekers kunnen ontstaan. MooiSchrijf bv is op geen enkele wijze aansprakelijk voor, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook, welke voortvloeit uit de door haar verstrekte informatie aan MooiSchrijf bv gelinkte websites of informatie uit reviews, vragen en antwoorden van bezoekers die op MooiSchrijf bv staan vermeld.

Het gebruik van Heelnederlandschrijft.nl is voor eigen risico van de bezoeker. Elke beslissing tot aankoop van producten en/of diensten als resultaat van informatie verkregen via Heelnederlandschrijft.nl is uw eigen, volledige verantwoordelijkheid.

 Versie: maart 2015

 


Carin Wormsbecher

Carin Wormsbecher

+31 645 733 495

Ric Hofmanns

Ric Hofmans

+31 653 380 467