Barbara van Wijk

Barbara van Wijk

Jarenlang heb ik als freelancer voor verschillende dag- en weekbladen gewerkt, naast mijn werk als secretaresse. Schrijven is mijn hobby. Ik vind het fijn om een verhaal te 'schilderen', het liefst met veel kleuren, en het aanschouwelijk te maken voor de lezer.

Dashboard

Volgers (9)
Volgend (4)